Centralno prezračevanje za Vas

Pokličite nas

031 721 920

FERALL - najboljše za Vas

Centralno prezračevanje bo v vašem domu ali poslovnem objektu poskrbelo za zdravo bivalno okolje. Dihajte zdrav in svež zrak.

centralno-prezračevanje
centralni-prezračevalni-sistemi

Centralno prezračevanje v domu

Centralno prezračevanje v zasebnem objektu mora biti projektirano in izvedeno tako, da bo nudilo čim večje bivalno ugodje. To pomeni, da bo delovalo tako, da bo na voljo vedno dovolj svežega zraka, stanovalcev pa delovanje centralnega prezračevanja ne bo motilo.

centralno-prezračevanje-v-poslovnem-objektu

Centralno prezračevanje v poslovnem objektu

Iz vidika tehnične se izvedba centralnega prezračevanja v poslovnem objektu ne razlikuje od izvedbe v zasebnem objektu. Pri projektiranju je potrebno biti pozoren na obremenjenost prostorov. Glede na potrebe po svežem zraku se predvidi moč centralne enote in potrebno število ventilov in cevi.  

montaža-prezračevalnega-sistema

Montaža centralnega prezračevanja

Montaža klimatske naprave je še bolj pomembna, kot sama izbira naprave. V kolikor bo montaža izvedena strokovno, bo klimatska naprava brezhibno vrsto let. Prav tako je zelo pomembna pravilna umestitev v objekt, da bo klimatska naprava, kar najbolje opravljala svoje poslanstvo. Nekako bi lahko strnili, da so pomembne tri stvari, in sicer: strokovna montaža, dobra pozicija in izbira kvalitetne naprave.

Naj bo v vašem domu ves čas zdrav in svež zrak brez plesni

Centralno prezračevanje bo poskrbelo za celovito prezračevanje objekta. 

Splošno o centralnem prezračevanju

Centralno prezračevanje z rekuperacijo ne glede v kakšnem objektu je vgrajeno služi za prezračevanje objekta z čim manj toplotnimi izgubami. Danes je na trgu že veliko kvalitetnih in cenovno dostopnih centralnih naprav za prezračevanje. Naj omenimo nekaj najbolj priznanih proizvajalcev enot centralnega prezračevanja. To so:

Centralno prezračevanje je projekt, ki je v osnovi namenjen za vgradnjo v novogradnjah. Centralno prezračevanje se lahko vgradi tudi v obstoječe naseljene objekte, a je tedaj potrebno skleniti nekaj kompromisov, tako pri načrtovanju, kot pri razpeljavi cevovodov. Prav tako je pri obstoječih objektih potrebno zagotoviti primeren tehnični prostor kvadrature vsaj 3 m2, kar je ponavadi pri novogradnjah že predvideno v projektu. Kadar je potreba in želja po prezračevanju v obstoječem objektu in ni predvidena večja adaptacija le tega, je bolj smotrno vgraditi kvalitetno lokalno prezračevanje.

Namen vgradnje centralnega prezračevanja je v prostor konstantno dovajati svež in s tem dvigniti bivalno ugodje na višji nivo. Hkrati pa poskrbeti za bistveno bolj zdrav način življenja. Izredno pomembno je že samo projektiranje celotnega sistema, saj je dobro delovanje odvisno predvsem od treh stvari, in sicer od pravilno dimenzionirane naprave, pravilno dimenzioniranih pretokov cevi in pravilno lociranih ventilov za vpih in izpih. Centralno prezračevanje mora biti projektirano tako, da se svež zrak vpihuje v čiste oziroma bivalne prostore, kot so spalnice, sobe in dnevni prostori. Nato se ta zrak usmerjeno giblje iz teh prostorov skozi hodnike in prehode proti umazanim prostorom, kot so kuhinja, kopalnica, WC, kjer nato zapusti objekt. Priporočljivo je, da je  pretok vphov enak pretoku izpihov, saj le tako bo centralno prezračevanje delovalo optimalno.

Na tak način bo vzpovstavljen uravnotežen sistem, ki bo dobro deloval vrsto let in stanovalcem nudil maksimalno ugodje in zadovoljstvo.

Kako deluje centralno prezračevanje

Delovanje centralnega prezačevanja lahko opišemo na sledeč način. Osrednji element je centralna prezračevalna enota. V njo se skozi dovodno cev s pomočjo ventilatorja dovaja svež zunanji zrak, ki potuje skozi izmenjevalec. Skozi isti izmenjevalec potuje odpadni zrak, ki se izčrpava iz umazanih prostorov in le ta odda svojo toplotno energijo vstopnemu svežemu zraku. Svež zrak nato iz centralne enote skozi razdelilno komoro potuje po prezračevalnih ceveh do čistih prostorov, kjer se skozi prezračevalne komore in ventile vpihuje v prostore. Za kar se, da največjo ugodje poskrbi upravljalna enota na kateri lahko nastavimo delovanje sistema in nudi še mnogo dodatnih funkcij.